Sergi Metinleri

TR / EN


Örtülü Zihin


Örtülü zihne erişmek için iki prensip söz konusu:

İmgeler ve Metaforlar.

Beyin kelimelerle değil, imgelerle düşünür. İnsanlar fikirlerini sözel olarak ifade ederken aslında zihinlerindeki imgeleri kelimelere çevirmekle uğraşırlar. Bu sebeple örtülü zihne erişmek için birinci prensip; imgelere ulaşmaktır. İkinci prensip ise metaforlardır. Metaforlar bizim hayatı izleme, yorumlama ve kaydetme lensimizdir.

Bu çalışma için FutureBright ZMET görüşmelerinin verisini entegre etti: 3 binin üzerinde katılımcı kolajı, 10 binin üzerinde imge, 800'ün üzerinde günlük dilde kullanılan metafor ve 150'nin üzerinde derin kavram incelendi.

Türkiye’nin Bilinçdışı İmgeleri Sergisi, eserlerin sanatçılar tarafından değil, anonim katılımcılar tarafından yaratıldığı; kolaboratif üretim sürecinin yaratılan anlamın öznesi olduğu bir katılımcı sanat projesi.
Katılımcının Verdiği İsim:

Özlem

Şubat 2021
Dijital Kolaj

Pandemide “içerisi” ile “dışarısı” arasındaki çizgi keskinleşirken, çalışmayan kadınlar sarsıcı bir darbe aldı. Kadınların kendilerini yansıttıkları, bağ kurdukları, hayatlarını anlamlandırdıkları evler önce istilaya uğradı ve kadınların ağır işçiliği yepyeni bir boyut kazandı. Sonra, bu evler “bir an önce kaçılması, çıkılması gereken yerler” olarak etkiletlenip anlam erozyonuna uğradı. İzolasyonların bitiminde evin diğer sakinleri dış dünyaya kaçarken, kadınlar sarsılmış kaleleri içinde yetersizlik ve kendini gerçekleştirememe duygusuyla baş başa kaldı. Şimdi ise Türkiye’nin kadınları, eve yeni bir anlam yükleme çabası içinde.