Sergi Metinleri

TR / EN


Örtülü Zihin


Örtülü zihne erişmek için iki prensip söz konusu:

İmgeler ve Metaforlar.

Beyin kelimelerle değil, imgelerle düşünür. İnsanlar fikirlerini sözel olarak ifade ederken aslında zihinlerindeki imgeleri kelimelere çevirmekle uğraşırlar. Bu sebeple örtülü zihne erişmek için birinci prensip; imgelere ulaşmaktır. İkinci prensip ise metaforlardır. Metaforlar bizim hayatı izleme, yorumlama ve kaydetme lensimizdir.

Bu çalışma için FutureBright ZMET görüşmelerinin verisini entegre etti: 3 binin üzerinde katılımcı kolajı, 10 binin üzerinde imge, 800'ün üzerinde günlük dilde kullanılan metafor ve 150'nin üzerinde derin kavram incelendi.

Türkiye’nin Bilinçdışı İmgeleri Sergisi, eserlerin sanatçılar tarafından değil, anonim katılımcılar tarafından yaratıldığı; kolaboratif üretim sürecinin yaratılan anlamın öznesi olduğu bir katılımcı sanat projesi.
Katılımcının Verdiği İsim:

Keskin Ferahlık

Ağustos 2021
Dijital Kolaj

Türk erkeği; medeni, uygar, toplum tarafından kabul gören «iyi ve makbul» erkek olmanın kültürel kodlarına uyum sağlamaya çalışırken özündeki primitif / vahşi / karanlık tarafın yok edildiğini hissediyor. Erkekliğin toksik tarafının toplum tarafından ehlileştirilmesi, Türk erkeğinin bilinç dışında, sahip olduğu eril gücü sistemin kontrolüne bırakarak yitirmek ve erkeklik kimliğinin kastrasyonu şeklinde tezahür ediyor.